Home

Welkom bij de website van Sportraad Valkenswaard. Met deze website willen wij U informeren omtrent diverse activiteiten en lopende advies cq. onderzoeken. U kunt additionele vragen direct stellen aan: info@sportraadvalkenswaard.nl

 • Bestuurlijke nieuws mededeling

  Nieuw kandidaat-bestuurslid voor Sportraad Valkenswaard

   

  Eerder dit jaar verscheen in deze nieuwsbrief het bericht dat Paul Gerritsen tijdens de Algemene Ledenvergadering officieel is toegetreden tot het bestuur van de Sportraad Valkenswaard. Daarnaast werd gemeld dat de Sportraad nog altijd op zoek was naar kandidaten die zich als bestuurslid in willen zetten voor de sport in Valkenswaard.

   

  Inmiddels heeft het bestuur een in haar ogen geschikte kandidaat gevonden om de Sportraad te komen versterken in de persoon van Willem-Jan Schampers. Willem-Jan is een bekend gezicht in Valkenswaard door zijn rol als redacteur en sportcorrespondent voor onder meer de Kempener Koerier en Rondom Valkenswaard. Daarnaast is hij zeer actief als vrijwilliger bij voetbalvereniging SV Valkenswaard.

   

  De bedoeling is dat Willem-Jan zich namens het bestuur van de Sportraad Valkenswaard bezig gaat houden met public relations, het onderhoud van de website en de organisatie van het Sportgala.

  Willem-Jan zal vooralsnog als kandidaat bestuurslid meedraaien in het bestuur, waarna zijn kandidaatstelling tijdens de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering voorgelegd zal worden aan de leden.

   

  Het bestuur voltallige bestuur van de Sportraad Valkenswaard bestaat inmiddels uit Danny Schuwer (voorzitter), Hans Bimmel (vice-voorzitter), Jac Dielis (Secretaris a.i., Penningmeester), Norman Uhlenbusch, Paul Gerritsen en Willem-Jan Schampers (kandidaat bestuurslid).

 • Sportraad geeft advies aangaande het Tarievenbeleid

  De sportraad heeft op 14 november jl. aan het College van B&W  een advies uitgebracht aangaande het nieuwe tarievenbeleid wat de gemeente gaat invoeren op het gebied van sportaccommodaties.

   

 • Uitslag Sport Gala 2014

  Tijdens een  drukgezochte Sportgala2014 in onze gemeente is Maik Aerts uitgeroepen tot Sportman van het jaar.

  Als lid van FCC Lion d'Or werd hij Europees Kampioen BMX in de categorie Cruisers 17-24 jaar. 

  Sportvrouw van het jaar ging naar Annelou van Gerven dankzij haar uitzonderlijke prestaties op het gebied van Western Riding (paardensport),

  tijdens het Dutch Champioenship 2013