Home

Welkom bij de website van Sportraad Valkenswaard. Met deze website willen wij U informeren omtrent diverse activiteiten en lopende advies cq. onderzoeken. U kunt additionele vragen direct stellen aan: info@sportraadvalkenswaard.nl

 • Sportgala 2015

  In 2015 organiseert de Sportraad in samenwerking met de Gemeente Valkenswaard en platform gehandicapten voor de vijfde maal een Sportgala. Op 11 februari aanstaande organiseert Sportraad Valkenswaard, i.s.m. Gemeente Valkenswaard en Platform Gehandicapten de vijfde editie van het Sportgala Valakneswaard. Aanvang: 19.00 uur lokatie: Hofnar Valkenswaard. Entree: 1 euro (voor niet-genodigden). Lees meer...

 • Sportraad geeft advies aangaande het Tarievenbeleid

  De sportraad heeft op 14 november jl. aan het College van B&W  een advies uitgebracht aangaande het nieuwe tarievenbeleid wat de gemeente gaat invoeren op het gebied van sportaccommodaties.

   

 • Sportraad geeft advies aangaande het subsidie beleid

  De Sportraad heeft op 17 november jl. aan het college van B&W een advies uitgebracht  aangaande het subsidie beleid.

  De gemeente moet een bedrag van € 36000,- bezuinigen. 

   

  Klik op de bijlage om de brief richting de gemeente te lezen.